Dodatek mieszkaniowy

Obowiązki właścicieli psów
29 października 2012
Opłaty za używanie lokali mieszkalnych
14 grudnia 2012

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” w Sosnowcu informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.

Szczegółowych informacji udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3-go Maja 33
Sosnowiec
tel. 32 296-22-01
www.mopssosnowiec.pl