Informacja śmieci

Opłaty za używanie lokali mieszkalnych
14 grudnia 2012
Palenie papierosów
4 lutego 2014

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż od miesiąca grudnia Urząd Miejski w Sosnowcu rozpoczął działania kontrolne w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych z podziałem na trzy frakcje odpadów tj. odpady mokre, odpady suche i szkło.

Stwierdzenie niewłaściwej segregacji odpadów rozumiane jako niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych może skutkować naliczeniem wyższej opłaty.