Lustracja działalności

Palenie papierosów
4 lutego 2014
Powszechna samoobrona ludności
5 czerwca 2015

Lustracja pełnej działalności Spółdzielni za lata 2013 – 2015

Lustracja pełnej działalności Spółdzielni za lata 2013 – 2015 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” informuje, że zgodnie z art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze Spółdzielnia została […]

Lustracja pełnej działalności Spółdzielni za lata 2013 – 2015.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” informuje, że zgodnie z art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze Spółdzielnia została poddana badaniu lustracyjnemu pełnej działalności za okres od 01.01.2013 do 31.12.2015 r.

Badanie lustracyjne Spółdzielni zostało przeprowadzone w dniach od 09.09.2016r. do 30.11.2016 r. przez lustratora wyznaczonego przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

W dniu 27.01.2017 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni został przedstawiony przez lustratora list polustracyjny sporządzony w oparciu o protokół lustracji.

Na podstawie art. 93 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze protokół z lustracji dostępny jest do wglądu dla członków spółdzielni po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu sprawy pod nr 32 363 22 79 lub zgłoszeniu osobistym w pokoju nr 3 w godzinach pracy spółdzielni.

Do pobrania list_postulacyjny.