Powszechna samoobrona ludności

Lustracja działalności
13 maja 2014
Ogłoszenie
10 grudnia 2015

Informator o powszechnej samoobronie ludności

Realizując zalecenia zawarte w treści Wytycznych Prezydenta Miasta Sosnowca – Szefa Obrony Cywilnej, Zarząd przedstawia do zapoznania się „Informator o powszechnej samoobronie ludności”, zawierający zasady postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych.

Broszura WBiZK – luty 2014 r