Plac zabaw

Ogłoszenie
10 grudnia 2015
Zbieranie ofert na roboty przewidziane do realizacji w 2018r.
27 grudnia 2017

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 października został otwarty nowy plac zabaw mieszczący się przy ul. Słowackiego.

Jednocześnie nadmieniamy, iż ze względów bezpieczeństwa będzie on po zmroku zamykany.