Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.04.2018 r.
17 kwietnia 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
15 maja 2018

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach pod nazwą:

Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Witkiewicza 10-20 oraz Wyspiańskiego 81-89 nr Projektu: POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działanie POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Znak sprawy: ZP3/2018

Dokumenty i załączniki

Audyty i projekty (Załącznik nr 3)

Projekty kotwienia (Załącznik nr 4)

Przedmiary (Załącznik nr 6)

Decyzja i opinie Ornitologiczne (Załącznik nr 8)

Harmonogram rzeczowo finansowy (Załącznik nr 18)