Zakłócenia w dostawie wody

Wymiana wodomierzy
10 maja 2018
Wymiana wodomierzy ul. Boh.Getta, Słowackiego
11 maja 2018