Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
26 kwietnia 2018
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w ramach ustawy Pzp
23 maja 2018

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89” nr POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 -  Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. INSTALACJA WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA.

znak sprawy: ZP2/2018