Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w ramach ustawy Pzp
23 maja 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.05.2018 r.
29 maja 2018

woman wash their hands. Hygiene. Cleaning Hands. Washing hands

Zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.7.44.2018.EK zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 24.04.2018r. Sosnowieckie  Wodociągi S.A. ogłosiło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, która obowiązuje od 25.05.2018r.

Według w/w taryfy z dniem 25.05.2018r. opłata za wodę i odprowadzenie ścieków wzrasta z kwoty 11,17 zł/m3 do 11,52 zł/m3  tj.  wzrost  o 0,35 zł/m3 (3,13%)