Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w ramach ustawy Pzp
23 maja 2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
4 czerwca 2018

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.05.2018 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89” nr POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. - znak sprawy: ZP1/2018. Część 6 ul. Matejki 31-43.