Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.06.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
4 czerwca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w ramach ustawy Pzp- regulacja i modernizacja C.O.
4 czerwca 2018

 Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.06.2018 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Witkiewicza 10-20, Wyspiańskiego 81-89” nr POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” - znak sprawy: ZP3/2018.