Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w ramach ustawy Pzp- regulacja i modernizacja C.O.
4 czerwca 2018
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – ZP2/2018
29 czerwca 2018

 Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.06.2018 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89” nr POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

INSTALACJA OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZĘDNEGO

znak sprawy: ZP4/2018.

Dokumenty i załączniki