Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – ZP2/2018
29 czerwca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.07.2018 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
16 lipca 2018

 Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksową termomodernizację budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89 nr Projektu: POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działanie POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

REGULACJA I MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

znak sprawy: ZP5/2018

Dokumenty i załączniki

Informacja opublikowana dnia 16.07.2018 r.