Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.07.2018 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
16 lipca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
31 lipca 2018

Unrecognizable businessman sitting at table holding ballpoint pen and papers and checking documents in office

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89” nr POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. INSTALACJA OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZĘDNEGO znak sprawy: ZP4/2018