Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
31 lipca 2018
SEGREGACJA ŚMIECI 2019 r.
7 stycznia 2019

The process of signing new business contract

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89 nr Projektu: POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działanie POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. REGULACJA I MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW” znak sprawy: ZP5/2018