Przetarg nieograniczony – wykonanie robót malarskich

Harmonogram odczytów- ISTA
27 sierpnia 2018
Zmiana terminu odczytu podzielników ciepła i wodomierzy
17 września 2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” w Sosnowcu, ul. Prusa 1
tel. 32 363 22 70 fax 32 363 22 71

O G Ł A S Z A

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na wykonanie robót malarskich w budynku nr 9 ul. Ujejskiego 1-19,
który odbędzie się dnia 18.09.2018r. o godz. 1100 w siedzibie spółdzielni.

Informacje udzielane są przez dział techniczny i eksploatacji w dni robocze w godz. 900 – 1300, nr tel. 32 363 22 83.
Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym i eksploatacji spółdzielni ( pokój nr 1) w cenie 30 zł za kpl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.