III Termin odczytu podzielników ciepła i wodomierzy

Uwaga: Postój dźwigu osobowego
4 października 2018

INFORMACJA
Informujemy, że w dniu 16.10.2018 r. w godzinach od 16:00 do 19:30
przeprowadzony będzie przez firmę ISTA Polska sp. z o.o. 3-ci – ostatni odczyt
podzielników ciepła i wodomierzy.