Oczyszczenie przewodów wentylacji wywiewnej w budynku przy ulicy Kossaka 12-28

Postój dźwigu osobowego
7 listopada 2018
Oczyszczenie przewodów wentylacji wywiewnej w budynku przy ulicy Matejki 31-43
9 listopada 2018

Fan electronic air condition

W związku z wykonaniem wentylacji mechanicznej
z rekuperacją, zachodzi konieczność oczyszczenia przewodów wentylacji wywiewnej w budynku przy ulicy Kossaka 12-28, wykonywanych przez firmę „FRAPOL”
Sp. z o.o. w dniu 14.11.2018 r.

Prosimy lokatorów o szczelne zatkanie przewodów wentylacyjnych (kratek) w wyżej wskazanym okresie.