ZMIANA CENY WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

SZLABAN NA TERENIE SPÓŁDZIELNI
27 maja 2019
WOLNY TEREN POD DZIERŻAWĘ
1 lipca 2019

woman wash their hands. Hygiene. Cleaning Hands. Washing hands

OGŁOSZENIE

Zgodnie z decyzją nrGL.RET.070.7.44.2018.EK zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 26.04.2018r. Sosnowieckie Wodociągi S.A. ogłosiło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, która obowiązuje od 25.05.2019r.

Według w/w taryfy z dniem 25.05.2019r. opłata za wodę i odprowadzenie ścieków wzrasta z kwoty 11,52 zł/m3 do 11,84 zł/m3  tj wzrost o 0,32 zł/m3 (2,78%).