WOLNY TEREN POD DZIERŻAWĘ

ZMIANA CENY WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
27 maja 2019
WZROST OPŁATY ZA WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
24 lutego 2020

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Środula” 

41 – 219 Sosnowiec, ul. Prusa 1

   ogłasza

że posiada w dyspozycji  wolny  teren  pod  działalność  parkingową   przy

  1. Prusa oraz   Prusa  1  w   Sosnowcu:

  • uż.    787,50 m2

Bliższe    informacje    można    uzyskać   w   dziale  członkowsko  –  mieszkaniowym                   

i   lokali   użytkowych   spółdzielni   pokój   nr   2,  telefon  32 363 22 78.