ZMIANA TARYFY DLA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

OGŁOSZENIE
3 września 2020
MODUŁ I-AS (e-czynsze)
11 marca 2021

woman wash their hands. Hygiene. Cleaning Hands. Washing hands

OGŁOSZENIE

Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.070.2.5.2019 zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 23.01.2020r. Sosnowieckie  Wodociągi S.A. ogłosiło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, która obowiązuje od 28.02.2021r.

Według w/w taryfy z dniem 28.02.2021r. opłata za wodę i odprowadzenie ścieków wzrasta z kwoty 12,86 zł/m3 do 13,10 zł/m3  tj.  wzrost o 0,24 zł/m3 (1,85%)

Informujemy, że odczyty wodomierzy zostaną wykonane drogą radiową w związku z powyższym nie jest wymagana obecność użytkownika w lokalu.