OGŁOSZENIE WYNIKI

ZMIANA TARYFY DLA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
22 lutego 2021
MODUŁ I-AS (e-czynsze)
11 marca 2021

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

dot.  przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych     

        z  koszeniem   terenów   zielonych   (trawników)   wraz    

        z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na wysypisko.

         Informujemy, iż w wyniku przetargu nieograniczonego,   który odbył się w dniu 02.03.2021r. komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez   firmę:

   Zakład Usługowy „JAMPICH”

       Patryk Walasek

      ul. Ostrogórska 32

     41-200 Sosnowiec

Wartość oferty wynosi: 0,24zł/m2 + VAT