OGŁOSZENIE WYNIKI

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRODULA” W SOSNOWCU
29 kwietnia 2021
UWAGA NA OSZUSTÓW
14 maja 2021

The process of signing new business contract

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji c.o. budynków mieszkalnych po termomodernizacji zlokalizowanych   w Sosnowcu (41-219) przy  ul. Matejki 45 – 51 oraz przy ul. Wyspiańskiego 73-75

Dokonano wyboru oferty na realizację regulacji hydraulicznej instalacji c.o.

  1. budynku przy  ul. Matejki 45-51
  2. budynku przy ul. Wyspiańskiego 73-75

Firma

BIPRO-ECOSYSTEM  Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-956 Katowice

    za kwotę                         132 467,06 zł + VAT

która spełniała warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.