PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. WITKIEWICZA 22/24

NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
28 marca 2022
ZAKOŃCZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2021/2022 R.
13 maja 2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 „ŚRODULA” w Sosnowcu, ul. Prusa 1

o g ł a s z a

PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

na  ustanowienie  prawa  odrębnej  własności  lokalu  mieszkalnego położonego:

przy  ul.  Witkiewicza 22/24   w  Sosnowcu  o powierzchni  użytkowej  59,26  m2

 kwota  wywoławcza              262.000,00 zł

wadium                                     26.200,00 zł

mieszkanie można obejrzeć dnia 25.05.2022 r.  w godz. 14:00 – 15:00.

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  31.05.2022 r. o godz. 10:00  w  siedzibie  spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest dokonanie wpłaty wadium  na  konto Spółdzielni  Mieszkaniowej „ŚRODULA” PKO BP S.A. O/Sosnowiec Nr 46 1020 2498 0000 8202 0018 5835. 

Wadium ma znajdować się na koncie spółdzielni w przeddzień przetargu.

Wadium przepada na rzecz spółdzielni jeżeli oferent, który wygrał przetarg w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu nie dokona czynności związanych z zawarciem umowy   o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 363 22 78.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.