ZAKOŃCZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2021/2022 R.

PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. WITKIEWICZA 22/24
28 kwietnia 2022

Z uwagi na ustabilizowanie się temperatury powietrza zewnętrznego oraz po przeanalizowaniu długoterminowych prognoz pogodowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” wstrzymała dostawę energii cieplnej na  cele  c.o.   przez  TAURON Ciepło  z  dniem  12.05.2022r.