PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. WITKIEWICZA 22/24

NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
28 marca 2022
PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. MATEJKI 45/6 W SOSNOWCU
29 czerwca 2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 „ŚRODULA” w Sosnowcu, ul. Prusa 1

o g ł a s z a

PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

na  ustanowienie  prawa  odrębnej  własności  lokalu  mieszkalnego położonego:

  • przy  ul.  Witkiewicza 22/24   w  Sosnowcu  o powierzchni  użytkowej  59,26  m2

– kwota  wywoławcza             209.600,00 zł

– wadium                                  20.960,00 zł

– mieszkanie można obejrzeć dnia 06.07.2022 r.  w godz. 14:00 – 15:00.

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  14.07.2022 r. o godz. 10:00  w  siedzibie  spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest dokonanie wpłaty wadium  na  konto Spółdzielni  Mieszkaniowej „ŚRODULA” PKO BP S.A. O/Sosnowiec Nr 46 1020 2498 0000 8202 0018 5835. 

Wadium ma znajdować się na koncie spółdzielni w przeddzień przetargu.

Wadium przepada na rzecz spółdzielni jeżeli oferent, który wygrał przetarg w terminie do 30 dni  od daty ogłoszenia wyniku przetargu nie dokona czynności związanych z zawarciem umowy    o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 363 22 78.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.