Aktualności

22 września 2020

AWARIA DOTYCZĄCA NIESZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

O G Ł O S Z E N I E                 Uprzejmie informujemy, że w związku ze stwierdzeniem nieszczelności instalacji zbiorczej w budynku odcięto dopływ gazu […]
22 września 2020

UDOSTĘPNIENIE MIESZKAŃ- AWARIA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 89

O G Ł O S Z E N I E W związku z awarią instalacji gazowej w budynku przy ul. Wyspiańskiego 89 prosimy o udostępnienie następujących […]
3 września 2020

OGŁOSZENIE

                         Sosnowiec, dnia  02.09.2020r.          Stanowczo prosimy o zaprzestanie szkodliwej i uciążliwej aktywności jaką jest wyrzucanie gruzu i odpadów poremontowych     (w tym paneli podłogowych)  w […]
27 sierpnia 2020

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WRZESIEŃ 2020r.

15 maja 2020

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E W związku z powszechnym obowiązkiem podjęcia działań zapobiegawczych rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i w trosce  o […]
30 marca 2020

Informator o samoobronie ludności

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Sosnowcu prezentuje do wykorzystania – „Informator o samoobronie ludności”. Szanowny czytelniku, Oddajemy do Twoich rąk „Informator o powszechnej samoobronie […]
30 marca 2020

OGŁOSZENIE

11 marca 2020

LUSTRACJA DZIAŁALNOŚCI

Lustracja pełna działalności Spółdzielni Mieszkaniowej  „Środula” za lata 2016-2018. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” informuje, że: Zgodnie z art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze Spółdzielnia została […]
24 lutego 2020

WZROST OPŁATY ZA WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Ogłoszenie zmiana cen wody.
1 lipca 2019

WOLNY TEREN POD DZIERŻAWĘ

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Środula”  41 – 219 Sosnowiec, ul. Prusa 1    ogłasza że posiada w dyspozycji  wolny  teren  pod  działalność  parkingową   przy Prusa oraz   Prusa  1  […]
27 maja 2019

ZMIANA CENY WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

OGŁOSZENIE Zgodnie z decyzją nrGL.RET.070.7.44.2018.EK zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 26.04.2018r. Sosnowieckie Wodociągi S.A. ogłosiło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę […]
27 maja 2019

SZLABAN NA TERENIE SPÓŁDZIELNI

Informujemy, że od dnia  27.05.2019r. przy wjeździe na teren spółdzielni zamontowany został szlaban automatyczny, który uruchamia się za pomocą domofonu ( słupek po lewej stronie).
17 stycznia 2019

OGŁOSZENIE

PISMO POLICJA
7 stycznia 2019

SEGREGACJA ŚMIECI 2019 r.

              Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2019 r. na terenie miasta Sosnowiec obowiązywać będzie nowy system segregacji odpadów komunalnych tj.: papier (kolor niebieski) metale i tworzywa […]
18 października 2017

Plac zabaw

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 października został otwarty nowy plac zabaw mieszczący się przy ul. Słowackiego. Jednocześnie nadmieniamy, iż ze względów bezpieczeństwa będzie on po […]
10 grudnia 2015

Ogłoszenie

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie informacjami docierającymi do Spółdzielni na temat domokrążców proponujących naszym lokatorom wymianę drzwi wejściowych zawiadamiamy, że nie są oni […]
5 czerwca 2015

Powszechna samoobrona ludności

Informator o powszechnej samoobronie ludności Realizując zalecenia zawarte w treści Wytycznych Prezydenta Miasta Sosnowca – Szefa Obrony Cywilnej, Zarząd przedstawia do zapoznania się „Informator o powszechnej […]
4 lutego 2014

Palenie papierosów

Przypominamy , iż zgodnie z „Regulaminem porządku domowego i współżycia mieszkańców w nieruchomościach zarządzanych przez S.M. ŚRODULA” § 12 1. W częściach wspólnych budynków (np. klatkach […]
14 grudnia 2012

Opłaty za używanie lokali mieszkalnych

Od dnia 17.12.2012 r. opłaty za używanie lokali można uiszczać bez dodatkowych opłat we wszystkich placówkach pocztowych w terminie do dwóch dni przed zakończeniem miesiąca. Najbliższe […]
23 listopada 2012

Dodatek mieszkaniowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” w Sosnowcu informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Szczegółowych informacji udziela: […]