PRZETARGI

Przetargi i zamówienia publiczne

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 „ŚRODULA” w Sosnowcu, ul. Prusa 1 

o g ł a s z a 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 

na  ustanowienie  prawa  odrębnej  własności  lokalu  mieszkalnego położonego:

  • przy   Ujejskiego  5/63   w  Sosnowcu  o powierzchni  użytkowej  46,68 m2

– kwota  wywoławcza             144.600,00 zł

– wadium                                   14.460,00 zł

– mieszkanie można obejrzeć dnia 08.05.2019 r.  w godz. 14:00 – 15:00.

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  14.05.2019 r. o godz. 10:00  w  siedzibie  spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest dokonanie wpłaty wadium  na  konto Spółdzielni  Mieszkaniowej „ŚRODULA” PKO BP S.A. O/Sosnowiec Nr 46 1020 2498 0000 8202 0018 5835. 

Wadium ma znajdować się na koncie spółdzielni w przeddzień przetargu. 

Wadium przepada na rzecz spółdzielni jeżeli oferent, który wygrał przetarg w terminie do 30 dni   od daty ogłoszenia wyniku przetargu nie dokona czynności związanych z zawarciem umowy   o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 363 22 78.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.