PRZETARGI

Przetargi i zamówienia publiczne

21 maja 2021

OGŁOSZENIE WYNIKI

21 maja 2021

OGŁOSZENIE WYNIKI

6 maja 2021

OGŁOSZENIE WYNIKI

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji c.o. budynków mieszkalnych po termomodernizacji zlokalizowanych   w Sosnowcu (41-219) […]
29 kwietnia 2021

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRODULA” W SOSNOWCU

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” w Sosnowcu, ul. Prusa 1 tel. 32 363 22 70    fax 32 363 22 71 O G Ł A S […]
22 kwietnia 2021

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRODULA” W SOSNOWCU

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” w Sosnowcu, ul. Prusa 1 tel. 32 363 22 70    fax 32 363 22 71 O G Ł A S […]
25 marca 2021

OGŁOSZENIE

wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Sosnowcu (41-219) przy ul. Matejki 45 – 51 oraz przy ul. Wyspiańskiego 73-75 wraz z demontażem, […]
11 marca 2021

OGŁOSZENIE WYNIKI

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E dot.  przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych              z  koszeniem   terenów   zielonych   (trawników)   wraz     […]
31 lipca 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

31 lipca 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

16 lipca 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.07.2018 r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

16 lipca 2018

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

29 czerwca 2018

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – ZP2/2018

27 czerwca 2018

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg

4 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w ramach ustawy Pzp- regulacja i modernizacja C.O.

4 czerwca 2018

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.06.2018 r.

4 czerwca 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29 maja 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.05.2018 r.

23 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w ramach ustawy Pzp

15 maja 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 „ŚRODULA” w Sosnowcu, ul. Prusa 1 

o g ł a s z a 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 

na  ustanowienie  prawa  odrębnej  własności  lokalu  mieszkalnego położonego:

  • przy   Ujejskiego  5/63   w  Sosnowcu  o powierzchni  użytkowej  46,68 m2

– kwota  wywoławcza             144.600,00 zł

– wadium                                   14.460,00 zł

– mieszkanie można obejrzeć dnia 08.05.2019 r.  w godz. 14:00 – 15:00.

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  14.05.2019 r. o godz. 10:00  w  siedzibie  spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest dokonanie wpłaty wadium  na  konto Spółdzielni  Mieszkaniowej „ŚRODULA” PKO BP S.A. O/Sosnowiec Nr 46 1020 2498 0000 8202 0018 5835. 

Wadium ma znajdować się na koncie spółdzielni w przeddzień przetargu. 

Wadium przepada na rzecz spółdzielni jeżeli oferent, który wygrał przetarg w terminie do 30 dni   od daty ogłoszenia wyniku przetargu nie dokona czynności związanych z zawarciem umowy   o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 363 22 78.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.