LUSTRACJA DZIAŁALNOŚCI

SZLABAN NA TERENIE SPÓŁDZIELNI
27 maja 2019
WAŻNE OGŁOSZENIE !
20 marca 2020

Lustracja pełna działalności Spółdzielni Mieszkaniowej  „Środula” za lata 2016-2018.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” informuje, że:

Zgodnie z art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze Spółdzielnia została poddana badaniu lustracyjnemu pełnej działalności za okres od 01.01.2016 do 31.12.2018 r.

Badanie lustracyjne Spółdzielni zostało wykonane w dniach od 16.10.2019r. do 21.11.2019 r. przez lustratorów wyznaczonych przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie.

W dniu 16.12.2019 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni został omówiony przez lustratora protokół lustracji pełnej działalności spółdzielni.

W dniu 24.02.2020 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej został przedstawiony przez Zarząd spółdzielni list polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej sporządzony w oparciu o protokół lustracji.

Na podstawie art. 93 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze protokół z lustracji dostępny jest do wglądu dla członków spółdzielni po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu sprawy pod nr 32 363 22 79 lub zgłoszeniu osobistym w pokoju nr 3 w godzinach pracy spółdzielni.

Do pobrania list polustracyjny