OGŁOSZENIE

Informator o samoobronie ludności
30 marca 2020
OGŁOSZENIE
3 września 2020

O G Ł O S Z E N I E

W związku z powszechnym obowiązkiem podjęcia działań zapobiegawczych rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i w trosce  o Państwa zdrowie informujemy, że:          

  • Obsługa Mieszkańców będzie się odbywać wyłącznie drogą telefoniczną i elektroniczną:

– sekretariat i centrala tel. 32/363-22-70

                            mail:  sekretariat@smsrodula.pl                          spoldzielnia@smsrodula.pl

– dział administracji                tel. 32/363-22-88

– mistrz                                     tel. 32/363-22-87

– dział techniczny                   tel. 32/363-22-83; 32/363-22-84;

                                                   32/363-22-85; 32/363-22-86

– dział mieszkaniowy              tel. 32/363-22-78

– księgowość opłat                 tel. 32/363-22-75

  • Osobiste wizyty w siedzibie spółdzielni będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym i w przypadku gdy sprawa wymaga osobistego kontaktu.
  • Obsługa odbywać się będzie przy zachowaniu wymogów sanitarnych tj. zakryciu ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości.
  • Wszelka korespondencja obejmująca m.in.: zmianę wysokości opłat i zaliczek, rozliczenia zaliczek i opłat, sprawy techniczne i administracyjne oraz inne związane z użytkowaniem lokalu przekazywana będzie pocztą elektroniczną lub bezpośrednio do Państwa skrzynek pocztowych.
  • W przypadku braku możliwości skorzystania z poczty elektronicznej w celu umożliwienia Państwu bezpiecznego  i skutecznego dostarczenia do spółdzielni dokumentów tj. podań, wniosków itp. przy drzwiach siedziby spółdzielni zostały umieszczone skrzynki odbiorcze.
  • W lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonywane będą tylko prace awaryjne,  a planowane przeglądy wykonywane będą z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.