COVID-19

ZMIANA STAWEK NA GAZ – DLA ODBIOCÓW Z RYCZAŁTEM W CZYNSZU
28 stycznia 2022
NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
28 marca 2022

https://www.gov.pl/web/psse-sosnowiec

https://www.facebook.com/pssesosnowiec