NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

COVID-19
8 lutego 2022
ZAWIADOMIENIE o deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
6 września 2022

       OGŁOSZENIE

Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.070.2.5.2019 zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 23.01.2020r. Sosnowieckie  Wodociągi S.A. ogłosiło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, która obowiązuje od 28.02.2022r.

Według w/w taryfy z dniem 28.02.2022r. opłata za wodę i odprowadzenie ścieków wzrasta z kwoty 13,10 zł/m3 do 13,42 zł/m3  tj.  wzrost o 0,32 zł/m3 (2,47%)

Informujemy, że odczyty wodomierzy zostaną wykonane drogą radiową w związku    z powyższym nie jest wymagana obecność użytkownika w lokalu.