INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY DLA CIEPŁA

PROTEST DOTYCZĄCY CEN CIEPŁA
7 września 2022
Informacja o zmianie taryfy dla ciepła
22 listopada 2022

Z dniem 01.09.2022 r. nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła. Poniżej umieszczamy pismo z Tauronu.