Informacja o zmianie taryfy dla ciepła

PRZEGLĄD PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W MIESZKANIACH
22 listopada 2022
PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU POŁOŻONEGO PRZY UL. KOSSAKA 4/59
23 listopada 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 14.10.2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową Taryfę dla ciepła Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o., która wpływa na ceny, jakie są podstawą naszych rozliczeń z Państwem.

Poniżej podajemy wysokość nowych uśrednionych cen opłat z tytułu mocy, ciepła i nośnika w grupie taryfowej AG1, które wejdą do rozliczeń z dniem 1.11.2022 r.
Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych dokumentach.