OGŁOSZENIE – Roboty ziemne na Rodakowskiego

PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU POŁOŻONEGO PRZY UL. KOSSAKA 4/59
23 listopada 2022

OGŁOSZENIE

Zgodnie z otrzymaną od firmy PSG Sp. z o.o. Gazownia Sosnowiec informacją, o konieczności wykonania rehabilitacji gazociągu i przyłączy gazu informujemy, że w obrębie budynku przy ul. Rodakowskiego 1 – 15 od dnia 24.11.2022r. będą przeprowadzane roboty ziemne.

Nadzór na przeprowadzanymi robotami prowadzi:

Estera Wyżgoł
tel. 533 548 223