Szukamy wykonawców

Rozliczenie kosztów wody i ciepła w Twojej skrzynce
28 grudnia 2022
Przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych
10 stycznia 2023

Hand touching with search icon for Search Engine Optimisation or SEO concept to find information by internet connection.

Zaprasza do składania ofert na roboty przewidziane do realizacji w 2023 roku:budowlane:
• dekarsko-blacharskie,
• murarsko-malarskie,
alpinistyczne,
drogowe,
instalacyjne:
• wodno-kanalizacyjne,
• gazowe,
• C.O.,
• elektryczne
okresowe kontrole zgodnie z art. 62.1. Prawa budowlanego:
• instalacji gazowej,
• przewodów wentylacyjnych,
• badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
pomiary elektryczne dźwigów w budynkach,
konserwacja zieleni tj. prace związane z koszeniem trawy wraz z grabieniem i wywożeniem, pielęgnacyjne przycinanie gałęzi drzew, wycinka drzew, dostawa sadzonek kwiatów rabatowych, dostawa drzew i krzewów,
prace związane z zimowym utrzymaniem dróg,
usługi transportowo-przewozowe,
dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja

Więcej szczegółów w poniższym dokumencie.