OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZMIAN CEN WODY
15 lutego 2023
WYMIANA WODOMIERZY
20 marca 2023

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

dot.  przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych     

        z  koszeniem   terenów   zielonych   (trawników)   wraz    

        z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na wysypisko.

          Informujemy, iż w wyniku przetargu nieograniczonego,   który odbył się w dniu 23.02.2023r. komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez   firmę:

   Zakład Usługowy „JAMPICH”

Patryk Walasek

    ul. Ostrogórska 32

   41-200 Sosnowiec

Wartość oferty wynosi: 0,28zł/m2 + VAT