PRACE ZWIĄZANE Z ODTWORZENIEM TERENÓW ZIELONYCH UL. RODAKOWSKIEGO 1-15