Obowiązki właścicieli psów

Dodatek mieszkaniowy
23 listopada 2012

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 662/L/09
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU Z DNIA 24.09.2009 roku.
OSOBY POSIADAJĄCE ZWIERZĘTA DOMOWE, A W SZCZEGÓLNOŚCI PSY ZOBOWIĄZANE SĄ:

  1. Wyprowadzać psy na uwięzi (zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji,gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem) – pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,
  2. Nie wyprowadzać psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.
  3. Usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.
  4. Nie dopuszczać do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.