ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 
Zarząd przyjmuje skargi i wnioski Członków Spółdzielni w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 14.00-16.00.