RADA NADZORCZA

 
Rada Nadzorcza przyjmuje skargi i wnioski Członków Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-17.00 (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu sprawy pod nr 32 363 22 79 lub zgłoszeniu osobistym w pokoju nr 3 w godzinach pracy spółdzielni ).