Aktualności

11 lipca 2024

OGŁOSZENIE

Z informacji uzyskanych telefonicznie od Tauron Ciepło informujemy, że ciepła woda zostanie dostarczona Państwu do godz. 16.00
10 lipca 2024

PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

20 czerwca 2024

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH

14 czerwca 2024

INFORMACJA

17 maja 2024

INFORMACJA NA TEMAT SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13 maja 2024

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

29 kwietnia 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZTERAGU NIEOGRANICZONEGO ZA WYMIANĘ OŚWIETLENIA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW

12 kwietnia 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O.

14 marca 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z KOSZENIEM TRAWY W ZASOBACH SM „ŚRODULA”

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E dot.  przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych              z  koszeniem   terenów   zielonych   (trawników)   wraz     […]
27 lutego 2024

ROZPOCZĘCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW

16 lutego 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

23 stycznia 2024

APEL DO POSŁÓW RP W SPRAWIE CEN TARYFOWYCH CIEPŁA

29 września 2023

OSTRZEŻENIE

11 kwietnia 2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIEŻĄCYCH KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII CIEPLNEJ

15 lutego 2023

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZMIAN CEN WODY

                                                                                                                                    
1 lutego 2023

INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY DLA CIEPŁA

1 lutego 2023

LUSTRACJA DZIAŁALNOŚCI

N a podstawie art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (zwanej dalej również „ups”) oraz w wyniku umowy nr 90/49/2022 […]
7 września 2022

PROTEST DOTYCZĄCY CEN CIEPŁA

Z uwagi na projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (UD 423) wprowadzający cenę za 1GJ […]
15 lipca 2021

PROMOCJA USŁUGI „UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM”

14 maja 2021

UWAGA NA OSZUSTÓW