KOMISJA REWIZYJNA

Przyjmuje skargi i wnioski Członków Spółdzielni w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 14:00 - 16:00
(po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu sprawy pod nr 32 363 22 79 lub zgłoszeniu osobistym w pokoju nr 3 w godzinach pracy spółdzielni)