PRZETARGI

Przetargi i zamówienia publiczne

20 czerwca 2024

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH

29 kwietnia 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZTERAGU NIEOGRANICZONEGO ZA WYMIANĘ OŚWIETLENIA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW

12 kwietnia 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O.

14 marca 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z KOSZENIEM TRAWY W ZASOBACH SM „ŚRODULA”

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E dot.  przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych              z  koszeniem   terenów   zielonych   (trawników)   wraz     […]
16 lutego 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW