OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z KOSZENIEM TRAWY W ZASOBACH SM „ŚRODULA”

ROZPOCZĘCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW
27 lutego 2024
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O.
12 kwietnia 2024

A closeup shot of a person with a gavel in hand and papers on the table

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

dot.  przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych     

        z  koszeniem   terenów   zielonych   (trawników)   wraz    

        z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na wysypisko.

         Informujemy, iż w wyniku przetargu nieograniczonego,   który odbył się w dniu 05.03.2024r. komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez   firmę:

   Zakład Usługowo „JAMPICH”

                           Patryk Walasek

                           ul. Ostrogórska 32

                           41-200 Sosnowiec

Wartość oferty wynosi: 0,31zł/m2 + VAT