smsrodula

20 czerwca 2024

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH

14 czerwca 2024

INFORMACJA

17 maja 2024

INFORMACJA NA TEMAT SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13 maja 2024

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

29 kwietnia 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZTERAGU NIEOGRANICZONEGO ZA WYMIANĘ OŚWIETLENIA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW

12 kwietnia 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O.

14 marca 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z KOSZENIEM TRAWY W ZASOBACH SM „ŚRODULA”

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E dot.  przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych              z  koszeniem   terenów   zielonych   (trawników)   wraz     […]
27 lutego 2024

ROZPOCZĘCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW

16 lutego 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

23 stycznia 2024

APEL DO POSŁÓW RP W SPRAWIE CEN TARYFOWYCH CIEPŁA

29 września 2023

OSTRZEŻENIE

11 kwietnia 2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIEŻĄCYCH KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII CIEPLNEJ

15 lutego 2023

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZMIAN CEN WODY

                                                                                                                                    
7 września 2022

PROTEST DOTYCZĄCY CEN CIEPŁA

Z uwagi na projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (UD 423) wprowadzający cenę za 1GJ […]
6 września 2022

ZAWIADOMIENIE o deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, której celem jest zebranie danych […]
15 lipca 2021

PROMOCJA USŁUGI „UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM”

14 maja 2021

UWAGA NA OSZUSTÓW

11 marca 2021

MODUŁ I-AS (e-czynsze)

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2021r Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” udostępnia dla lokatorów moduł I-AS (e-czynsze). Moduł ten umożliwia podgląd: składników naliczeń czynszowych, dane lokalu, kartotekę naliczeń […]
3 września 2020

OGŁOSZENIE

                         Sosnowiec, dnia  02.09.2020r.          Stanowczo prosimy o zaprzestanie szkodliwej i uciążliwej aktywności jaką jest wyrzucanie gruzu i odpadów poremontowych  (w tym paneli podłogowych)  w okolice […]
11 marca 2020

LUSTRACJA DZIAŁALNOŚCI

Lustracja pełna działalności Spółdzielni Mieszkaniowej  „Środula” za lata 2019-2021r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” informuje, że: Zgodnie z art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze Spółdzielnia została […]