MODUŁ I-AS (e-czynsze)

OGŁOSZENIE
3 września 2020
UWAGA NA OSZUSTÓW
14 maja 2021

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2021r Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” udostępnia dla lokatorów moduł I-AS (e-czynsze). Moduł ten umożliwia podgląd:

  1. składników naliczeń czynszowych,
  2. dane lokalu,
  3. kartotekę naliczeń , wpłat i saldo konta czynszowego lokalu.

Aby uzyskać dostęp do modułu I-AS  należy złożyć drogą elektroniczną   na adres sekretariat@smsrodula.pl wniosek o nadanie loginu i hasła pierwszego logowania (załącznik nr 1 do Regulaminu dostępu do iAS).

Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej SM w zakładce akty prawne. Również w zakładce dokumenty do pobrania dołączono wniosek o nadanie danych do logowania (przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem korzystania z modułu).

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie dział księgowości czynszów w godzinach pracy spółdzielni  tel. 32  363-22-75.

Korzystanie z modułu jest bezpłatne.

ZE WZGLĘDU NA WYSTĄPIENIE OGNISKA KORONAWIRUSA WŚRÓD PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI UPRZEJMIE PROSIMY O OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI.