OGŁOSZENIE

Informator o samoobronie ludności
30 marca 2020
MODUŁ I-AS (e-czynsze)
11 marca 2021

                         Sosnowiec, dnia  02.09.2020r.

         Stanowczo prosimy o zaprzestanie szkodliwej i uciążliwej aktywności jaką jest wyrzucanie gruzu i odpadów poremontowych  (w tym paneli podłogowych)  w okolice  boksów śmietnikowych.

          Osoba wykonująca remont powinna posiadać dokument potwierdzający przekazania odpadów poremontowych.

           Informujemy wszystkich mieszkańców ,  iż zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie miasta Sosnowca opady budowlane  pochodzące   z remontowanych gospodarstw domowych przyjmowane są nieodpłatnie, pod warunkiem okazania ważnego dokumentu tożsamości w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym,  w Sosnowcu  ul. Grenadierów   od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00  

telefon  32 508 61 29 lub 32 508 61 22.

Można również zamówić odpłatnie w firmie „REMONDIS” (tel.32 293 80 62)   pojemnik na gruz budowlany    o różnej pojemności.

          Prosimy o zgłaszanie do naszych służb (tel. 32 363 22 90,88)  oraz do Straży Miejskiej  (tel. 986) wszelkich niszczycielskich zachowań oraz zwrócenie uwagi na śmiecących sąsiadów.

Dbanie    o nieruchomość i jej otoczenie powinno być dla mieszkańców wspólnym dobrem.