Informator o samoobronie ludności

LUSTRACJA DZIAŁALNOŚCI
11 marca 2020
OGŁOSZENIE
3 września 2020

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Sosnowcu prezentuje do wykorzystania – „Informator o samoobronie ludności”.

Szanowny czytelniku,

Oddajemy do Twoich rąk „Informator o powszechnej samoobronie ludności” zawierający najważniejsze informacje dotyczące pełnego obszaru zagadnień bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców oraz podstawowe wskazówki odnośnie zasad postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych. Pojęcie bezpieczeństwa jest dzisiaj rozumiane bardzo szeroko. Obejmuje nie tylko zagrożenia militarne (do końca trwania tzw. ”zimnej wojny” traktowane priorytetowo), lecz także cały kompleks spraw związanych z ekonomiką, życiem społecznym, ochroną środowiska naturalnego, zagrożeniami technologicznymi oraz skutkami oddziaływania sił przyrody i rozwoju cywilizacyjnego.
Niebezpieczeństwo zazwyczaj pojawia się nagle, jak np. powódź, pożar, katastrofa czy klęska żywiołowa. Zazwyczaj dopiero wówczas uświadamiamy sobie jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie się na wypadek zagrożenia.
Niniejszy poradnik przygotowany w oparciu o aktualne rozwiązania prawne i organizacyjne w naszym kraju i mieście może służyć pomocą i w efekcie przyczynić się do uniknięcia stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Prezydent Miasta Sosnowca
Szef Obrony Cywilnej