ZAWIADOMIENIE o deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

PROMOCJA USŁUGI „UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM”
15 lipca 2021
PROTEST DOTYCZĄCY CEN CIEPŁA
7 września 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, której celem jest zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do powyższych działań zobowiązany jest właściciel/zarządca budynku chyba, że w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła wówczas deklarację trzeba złożyć samodzielnie. Deklaracje można składać:

  1. w formie elektronicznej – na stronie www.gunb.gov.pl –> naciśnij „złóż deklarację” –> wypełnij ją i wyślij; do złożenia deklaracji w formie elektronicznej potrzeby jest profil zaufany lub e-dowód,
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a termin jej złożenia wynosi 12 miesięcy począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego : www.gunb.gov.pl oraz tutaj Materiały Informacyjne